• 000.jpg
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Untitled DocumentUntitled Document

  1. Berusaha untuk hidup bertunggal (bersatu) dengan guyub (rukun) dengan semua golongan tanpa membeda-bedakan jenis, bangsa, derajat, agama atau kepercayaan.
  2. Menyebarluaskan pepadang, ialah perintah wejangan Sang Guru Sejati kepada siapa saja yang sungguh-sungguh memerlukan pepadang tanpa paksaan dan tanpa pamrih apa pun.
  3. Pangestu bercita-cita (berdoa) agar semua umat kembali bertunggal kepada Tuhan Yang Maha Esa.