• 000.jpg
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

 

Untitled DocumentUntitled Document
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pangestu mempunyai tugas pokok pengelolaan organisasi yang meliputi:
a. Menaburkan pepadang ajaran Sang Guru Sejati.
b. Memelihara pepadang ajaran Sang Guru Sejati.
c. Memelihara organisasi Pangestu.